Kommentera

Kallelsens allvar

Inför 20:e söndagen efter Trefaldighet med temat Kallelsens allvar har vi möjlighet att samlas till bibelhelg. Vi har inget enhetligt tema, men många av föredragen handlar om våra uppgifter i Guds rike, och våra förutsättningar att utföra dem.

Hösten är en tid när vi samlar in skörden. Detta påminner oss också om den sista tiden i mänsklighetens historia, som vi brukar kalla den yttersta tiden. Hela mänskligheten ska samlas in till skörd inför Herren. Och då ska det visa sig, att det finns två slags människor. Ena slaget kallas in i Herrens välsignelse, till himlen, och det andra slaget visas bort till evigt straff. Hur bereder vi oss för det? Och vad har vi för ansvar för våra medmänniskor? Det gäller verkligen allvar.

I sin predikan i söndagens gudstjänst kommer Peter Öman att tala över Mark 4:21–25, där ljuset har en viktig roll. Hur låter vi vårt ljus lysa för våra medmänniskor? Och vilket ljus är det fråga om? Vi tänker kanske i första hand på att tala om Jesus, men det är också viktigt att det vi gör visar på honom, som är världens ljus. Han uppenbarar sig för oss i sitt ord, Bibeln. Genom Guds ord avslöjas mörkret i oss, och det visar var det sanna ljuset finns. Det är bara i Jesus som vi har trygghet inför domens dag. Så låt oss med allvar söka honom när han låter sig finnas.

Följ och dela!

Skriv en kommentar