Kommentera

21:e söndag efter Trefaldighet – Trons fäste

Predikotexten denna söndag är Johannes 10:22-30.

Jesus berättar för judarna vilket kännetecken hans får har – det är de som lyssnar till hans röst. Till dem ger han också löftet att han ska ge dem evigt liv och aldrig låta dem gå förlorade. Han ska vaka över dem så att ingen kan rycka dem ur hans hand. Hans får lyssnar till honom eftersom han är Gud, han är ett med Fadern. Det är också därför han kan ge löftet om evigt liv, eftersom han är Gud. Vi får lära mer om Frälsaren och hans får på söndag.

Välkommen till gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13.

Denna morgon ställer vi också klockan en – 1 – timme bakåt!

Följ och dela!

Skriv en kommentar