Kommentera

23:e söndag efter Trefaldighet – Det himmelska och det jordiska medborgarskapet.

Predikotexten denna söndag är Matteus 17:24-27.

Som kristna har vi vårt hem hos Gud i himmeln. Här på jorden är vi på vandring för en liten stund. Här har vi vårt jordiska hem för en tid, där har vi vårt himmelska hem för evigt.

Jesus har gått före oss. Han är orsaken till att vi har en evighet att vänta hos honom. Själv var han här på jorden en kort stund. Han lär oss i sitt Ord hur vi ska leva våra liv den korta stund vi är här. Gud kallar oss att leva våra liv i de livsituationer han givit oss. Vi ska ge överheten den ära den är berättigat, men vi ska lyda Gud mer än människor. Mer om detta får vi höra i vår predikan.

Välkommen till gudstjänst i Lepplax bykyrka i morgon kl 10!

Följ och dela!

Skriv en kommentar