Kommentera

Domsöndagen – Yttersta domen

Predikotexten denna söndag är Matteus 13:47-50.

Vid vilken sida befinner du dig den sista dagen? Kommer du att räknas till de rättfärdiga som får följa Människosonen till himmeln, eller kommer du att räknas till de onda som änglarna skiljer bort och kastar i den brinnande ugnen? Den sista dagen kommer, vi vet bara inte när. När den kommer gäller det att vara beredd så att vi står på rätt sida.

Vi kan vara säkra inför den dagen. Svaret på frågan finns utanför oss. Vi kan vara säkra eftersom det inte vilar på oss. Svaret finns hos Jesus. Förtröstar vi på honom och hans rättfärdighet så är himmelriket vårt. Förkastar vi däremot honom och den rättfärdighet vi fått tillräknat oss av bara nåd för Kristi skull allena, då går vi evigt förlorade. Så länge vi förblir i Guds ord och därmed låter evangeliet få ge näring åt vår tro på Frälsaren så kommer vi att befinna oss på rätt sida.

Vi firar kyrkoårets sista söndag med gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13.
Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten, välkommen!

Följ och dela!

Skriv en kommentar