Kommentera

Inför andra advent – självständighetsdagen

Finland firar i år sin självständighetsdag på den andra söndagen i advent. Det är under hårda stjärnor vi firar självständigheten denna gång. Inte främst för att vädret visar upp sin mörkaste sida, utan snarare för att oron i världen är stor, och den har nått också vårt land högst påtagligt. Under sådana förhållanden skulle man hoppas att vårt folk vänder sig till Gud i bön och bot och beredelse för Jesu ankomst, för det hör till adventstiden. Den andra söndagen i advent talar om Herrens ankomst i den yttersta tiden.
Tyvärr ser det ut som om en sund ödmjukhet inför Guds bud blir allt mera sällsynt. Fredagen den 4 december beslöt riksdagen med stor majoritet att förkasta medborgariniativet att det skulle ges laglig rätt åt sjukhuspersonal att vägra ställa upp vid aborter. Det är bara i sällskap med Sverige, Bulgarien och Tjeckien som en sådan samvetsfrihet förvägras dem som vill leva enligt Guds bud.
Trots allt har vi verkligen orsak att tacka Gud för vår frihet och vår goda samhällsordning, som ännu ger oss möjlighet att fritt samlas kring Guds ord både i kyrkor och hem.
Vår församling ordnar ingen vanlig gudstjänst, men i Lepplax bykyrka är det fortsättning på Øyvind Edvardsens serie reformationsföredrag kl 18. Tiden är nu inne att komma in på Martin Luthers liv, efter bakgrundsteckning i den tidigare historien. Den som inte har möjlighet att lyssna får ta del av inspelning efteråt.
En välsignad helg och självständighetsdag, både inom och utom Finland!
Följ och dela!

Skriv en kommentar