Inlägg med etiketten ‘advent’

9 objekt

Den störste är mindre

av Ola Österbacka

Den tredje söndagen i advent är traditionellt ägnad åt Johannes Döparens förberedande, profetiska verksamhet innan Jesus började sin offentliga verksamhet. Temat i vår gudstjänst är Herrens vägröjare. Evangelietexten (Matt 11:11–19) innehåller en del märkliga och svårfattliga utsagor av Jesus. Delvis är de svårfattliga för att vi inte är helt säkra på hur grundtexten ska översättas […]

Ett nytt kyrkoår

av Ola Österbacka

Det är en gammal kyrklig tradition att det nya kyrkoåret inleds med Advent, beredelsen för vår Frälsares ankomst. Adventstiden är, med undantag för den festliga första söndagen, en botgöringstid. Under advent bereder vi oss för Jesu ankomst som människa i tiden, men vi tänker också på hans andra ankomst. Domsöndagstiden och adventsveckorna ligger nära varandra […]

Vänta tålmodigt!

av Ola Österbacka

Rubrikens uppmaning skulle kunna vara en förmaning till barnen, som har svårt att vänta på julafton. Eller till dem som längtar efter vinter med skid- och kälkföre. Men den här helgen, då vi firar den andra söndagen i advent, handlar väntan om något annat. Söndagens tema, i den gamla formen, lyder: Bida tåligt Herrens tillkommelse. […]

Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Adventstiden är på sätt och vis en återspegling av Gamla testamentets tid. Då väntade man på Messias, han som skulle befria Guds folk från romarnas förtryck och återupprätta Davids kungavälde. Det var så man tänkte sig Frälsarens uppgift. Det var en felaktig förhoppning, för Jesus skulle inte vara en jordisk kung. Det finns ett långtidsperspektiv […]

Din kung kommer!

av Ola Österbacka

Ett Gott Nytt Kyrkoår! Första söndagen i advent inleder Herrens halvår med de tre stora högtiderna och med Guds välgärningar i centrum. Adventstiden är en botgöringstid då vi förbereder oss för det största av alla under: att Guds Son föddes av jungfru Maria. Den första av de fyra adventssöndagarna är en festdag. Vi sjunger Hosianna-sången som […]

Andra advent: Jesus kommer

av Ola Österbacka

Advent är beredelsetid för en ankomst – det latinska ordet advent betyder just ankomst. Den andra söndagen i advent bär det gamla temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Temat utgör en skarp kontrast mot den väntan på jultomten och julklapparna som blåses upp av affärerna. Advent gäller inte bara förberedelse inför julen, utan egentligen riktas blickarna mot Jesu återkomst, samma […]

Herren är nära

av Ola Österbacka

Vi bereder oss att fira jul i tecknet av tilltagande mörker i världen. Temat för fjärde söndagen i advent är enligt den gamla handboken och vår ordning Herren är nära. I folkkyrkans nya handbok har temat ändrats till Herrens födelse är nära, med en förskjutning i riktning mot Maria, Herrens mor. Vi behåller ännu den […]

Inför andra advent – självständighetsdagen

av Ola Österbacka

Finland firar i år sin självständighetsdag på den andra söndagen i advent. Det är under hårda stjärnor vi firar självständigheten denna gång. Inte främst för att vädret visar upp sin mörkaste sida, utan snarare för att oron i världen är stor, och den har nått också vårt land högst påtagligt. Under sådana förhållanden skulle man […]

Första advent: Se, din konung kommer!

av Ola Österbacka

Huvudtexten för första advent är Matt 21:1-9, berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och folket sjunger Hosianna. Matteus citerar profeten Sakarja, som hade förutsagt att Messias skulle komma ridande på en åsna, ett åsneföl. Judafolket hade bevarat traditionen att en ny kung skulle träda fram, en som skulle vara Davids […]