2

Ett stort ljus i mörkret

ljus_i_morker

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus.

Just i den timme när det här skrivs är det vintersolstånd. Mörkret är allra tätast just nu. Men nu vänder det – ljuset ska enligt vår erfarenhet och vetenskapens förutsägelser sakta börja återvända.

Jesaja inleder sitt julevangelium med mörker (Jes 9:2). Om vi ser en vers bakåt talar han om ett nattsvart mörker. Och i slutet av föregående kapitel ser han bara nöd och mörker, natt och ångest. Människor är utkastade i djupaste mörker.

Varför? Vi får ett svar några verser tidigare. Folk säger, att man ska fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar. Men Jesaja har fått veta orsaken av Herren: ”Ska inte ett folk fråga sin Gud?” Det folk som vandrade i mörkret hade övergett Gud. Därför måste Gud sända ett främmande folk över dem och straffa dem.

Vi har denna höst ofta stått ängsliga och kanske gripits av ångest. Det finns så mycket som oroar. Den invällande, oväntade flyktingvågen har knappast tagit slut, den bara sjunker ner lite till vintern. Våldsdåden som drabbar på olika håll i Europa börjar också skönjas i det fredliga Norden. Landets ekonomi, och i många fall sönderslagen familjeekonomi, inger oro och det är svårt att hitta ljus.

Var finns ljuset? Det finns i det stora ljus som uppenbarades redan för Jesaja, för 2700 år sedan, och som kom till vår jord i form av ett litet barn, som föddes och lades i en krubba.

På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

Ska inte ett folk fråga sin Gud? Det är så vi ska göra för att finna ljuset i vårt mörker. Vi ska gå till Betlehem. Vi ska följa det lilla barnet när det växer upp, hur han går omkring och predikar och gör gott mot alla, och hur han slutligen drabbas av en förtätad ondska från hela världens synder, och måste hängas på ett kors. Han blev vår Frälsare.

Vi ska se honom där han bär din och min synd, för att vi skulle få tillgång till det härliga ljuset från Guds himmel, och en dag få komma in dit. Det är därför vi firar jul. Därför strålar ljuset fram, mitt i mörkret.

Följ och dela!

Kommentarer (2)

  1. Svara
    God Jul! | OF system says:

    […] En julbetraktelse finns här. […]

  2. Svara
    God Jul 2016! | OF system says:

    […] vi finner Jesus, att han ska vara allas väg och att hans ljus ska lysa oss i denna mörka tid. En julbetraktelse om detta […]

Leave a Reply to God Jul 2016! | OF system Cancel reply