Kommentera

2:a söndagen efter trettondagen

Temat för den andra söndagen efter trettondagen är Jesus helgar hemmet. Det är ett oerhört aktuellt tema. Just i våra dagar diskuteras otrygghet, både i hemmet och ute på gatorna i de större städerna. Otrygghet är motsatsen till trygghet – en sådan trygghet beskrivs i barnpsalmen ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara”.

Hur kan vi få en sådan trygghet i våra hem, och i förlängningen ute på gatorna? Vi kan visa på två faktorer som båda behövs.

Det ena är att äktenskapet helgas så som Gud har tänkt det. Jesus helgar hemmet genom att helga äktenskapet. Hans första tecken skedde på ett bröllop i Kana. Den otrygghet som kvinnor drabbas av i vår tid kommer vanligen av att äktenskapet inte helgas.

Det andra är att våra barn och vår ungdom får lära känna Jesus och tro på honom. För det är det kristna hemmet oumbärligt. Om föräldrarna inte känner Jesus kan de inte förmedla den trygghet som barnen behöver. Men om Jesus bor i hemmet kan han också helga hemmet.

Att helga betyder att avskilja. Som kristna måste vi skilja oss från världens normer när de går emot Guds bud. Det kan också hända att vi måste skilja oss från en kyrka, om denna kyrka anpassar sig till världens normer. Det är nämligen oerhört farligt, en inkörsport för otro.

Låt oss på söndag lära oss av Jesus hur ett helgat hem fungerar! Det kan vi göra både i gudstjänsterna i Biblion (kl 11) och i Lepplax bykyrka (kl 13), men redan på lördag kväll kan vi göra det under ett stugmöte som Martin och Susanna Wikström har bjudit till i sitt hem i Rangsby (kl 18, Norrnäsvägen 445).

Följ och dela!

Skriv en kommentar