Kommentera

Palmsöndagen

Jesus, store seiervinner,
I Guds stad du drager inn.
Når din seiersdag opprinner,
Gledes vemodsfullt mitt sinn.
Knele vil jeg på din vei,
Hosianna synger jeg;
Å, men gjennem seiersglansen
Ser mitt øie tornekransen

Himlens konge, jorden kneler
På din store seiersvei;
Fredens konge, ei du dveler,
Golgata dig stanser ei.
Fred du bringer, himmelgjest,
Verden rope vil: korsfest!
Å, men himlens engletunger
Evig hosianna sjunger.

(Bernhard Severin Ingemann,
Landstads reviderte salmebok)

Följ och dela!

Skriv en kommentar