Ett nytt svar har publicerats under rubriken Frågor och svar. Frågan lyder:

Varför delar ni inte bönegemenskap, till exempel i bordsbön, vid konferenser med andra lutheraner?

Svaret kan läsas här.