Kommentera

Bönsöndagen

Bönen behagar Gud, om den inrättas på ett behörigt sätt. Den som alltså önskar bönhörelse, han bedje visligen, brinnande, oupphörligen, ödmjukt, trofast, ihärdigt och förtröstansfullt.

Han bedje visligen, det betyder att han ber om sådant, som länder Gud till ära och till nästans välfärd. Gud är allsmäktig och allvis. Därför må du inte i bönen föreskriva honom sättet och ordningen. Bönerna skall inte tränga sig fram stormande, utan tron skall gå före och de följa tron i spåren. Och tron tänker noga på Guds ord.

Vad Gud ovillkorligen har lovat i sitt ord, därom kan du ovillkorligen be. Vad han har satt under villkor, såsom angående timliga ting, därom ber man alltså med åtanke på dessa villkor. Och vad han på inget sätt har lovat, därom ber man inte alls. Gud ger ofta i vrede vad han nekar oss av nåd. Följ därför Kristus, som helt överlät sin vilja åt Gud.

(Johann Gerhard)

Följ och dela!

Skriv en kommentar