Kommentera

Ändrade gudstjänsttider under sommaren i Lepplax

Efter önskemål från medlemmerna norrut har vi gjort några korrigeringar för gudstjänster i Lepplax under sommaren. Det resterande programmet för juni och juli ser ut såhär:

Söndag 19:e juni – Gudstjänst kl 18, HHN efter gudstjänsten.
Söndag 26:e juni – Gudstjänst kl 10
Söndag 10:e juli – Gudstjänst kl 10
Söndag 17:e juli – Friluftsgudstjänst kl 14 hos Hans & Mia Ahlskog. Reservlösning: Bykyrkan
Söndag 24:e juli – Gudstjänst kl 18. HHN kl 17:15

Följ och dela!

Skriv en kommentar