Sjätte söndagen efter Trefaldighet

Vi har kommit in i juli månad och högsommartid. Den här tiden kännetecknas i naturen av tillväxt och blomning. Det rikliga regnet i våra nejder har gett en ymnig grönska. I den andliga sommaren motsvaras det av att Guds ord manar oss att växa till i nåd och sanning som Jesu lärjungar. Vi behöver umgås rikligt med Guds ord för att få den rätta tillväxten, som inte utgår från oss utan från den kraft som evangeliet ger.
Det här har vi ett exempel på under kommande söndag, den sjätte efter Trefaldighet eller den sjunde efter pingst. Temat är Kärlekens lag. Evangelietexten är ett utdrag ur Jesu bergspredikan med en kraftig predikan av lagen. Jesus skärper den lag som fariséerna hade missbrukat, så att vi ser att vi, i motsats till dem, inte har någon chans att hävda att vi klarar av att leva enligt den. Vi behöver desto mera en Frälsare som kan förbarma sig över oss syndare och ge oss ett hopp att vi för hans skull får komma inför Gud och mötas i himlen när han kallar oss.
Men han vill också lära oss, att vi som hans lärjungar inte ska leva ut våra syndiga böjelser att vredgas över oförrätter, uttrycka vår ilska med kränkande språk och leva i bitterhet och osämja med varandra. Vi söker oss som hans lärjungar till korset och förlåter varandra, så som Han har förlåtit oss. Om detta lär vi oss mera i gudstjänsten i Biblion kl 11.
Följ och dela!