Inlägg med etiketten ‘kärlek’

10 objekt

Kärleken är lagens uppfyllelse

av Ola Österbacka

Vi har nått fram till den trettonde söndagen efter Trefaldighet som har temat Vår nästa. Texterna talar om ansvaret för vår nästa, vår medmänniska. Episteltexten (Rom 13:8–10) uttrycker koncentrerat vårt ansvar som kristna: Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Om denna kärlek grundar sig på lagens bud kan det kännas […]

Att vända andra kinden till

av Ola Österbacka

Den sjätte söndagen efter Trefaldighet går rakt på sak: den ställer fram för oss Guds heliga lag, Kärlekens lag. Det handlar om vårt liv, så som Gud vill att vi ska leva det som kristna. Evangelietextens förmaningar, som Jesus ger oss i sin bergspredikan, kan inte tillämpas i samhället. Hur skulle det se ut om […]

Den Helige Ande har kommit

av Ola Österbacka

Vi står inför den tredje stora helgen innan vi lämnar kyrkans festliga halvår. Nu är färgen röd: Andens färg. Helgen präglas av den tredje personen i gudomen, men det är inte han som är i fokus. Det är Jesu verk som Anden vittnar om. När Jesus talar till sina lärjungar den sista kvällen innan hans […]

Himmelrikets medborgare i världen

av Ola Österbacka

Förra söndagens texter riktade våra blickar upp mot himlen, där vårt rätta medborgarskap finns. Det samma gör också den här söndagens texter, och nu betonas det dubbla medborgarskapet: som kristna lever vi i världen, men inte av världen. Vårt egentliga medborgarskap är i himlen, även om vi en tid lever som gäster i den ogudaktiga världen. […]

Vår nästa

av Ola Österbacka

Söndagarna i Trefaldighetstiden har en logisk följd av teman. Efter att vi under de senaste söndagarna prövat oss själva och våra ord ställs vi inför frågan hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Hur är det med vår kärlek till dem? Varför skulle vi älska dem? Episteltexten från 1 Joh 4 ställer allt i den rätta […]

Kärlekens lag

av Ola Österbacka

Mitt i högsommaren firar vi sjätte söndagen efter Trefaldighet med temat Kärlekens lag. Som temat säger handlar texterna om Guds heliga lag, som han har gett oss för att leda oss till frälsningen i Kristus och vägleda oss i vårt liv i tjänst för Gud och vår medmänniska. I evangelietexten från Matt 5:17–19 (och den […]

Rättfärdighet och barmhärtighet

av Ola Österbacka

När vi har mött vår älskande himmelske Far då han skyndar emot sin förlorade son för att visa honom sin förlåtelse för allt ont han har gjort, ska vi nu ställa oss frågan hur vi tagit emot evangeliet. Hur ser vi på vår nästa? Räknar vi oss förmer, så att vi dömer vår nästa för […]

Det viktigaste i livet

av Ola Österbacka

Vi firar på söndag den adertonde söndagen efter trefaldighet med temat Det viktigaste i livet. I dagens evangelietext sammanfattar Jesus de tio budorden i två korta satser: ”Älska Herren din Gud över allting, och din nästa som dig själv.” Det är en hård läxa, både för den laglärde som ställde frågan vad som är det […]

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

av Ola Österbacka

Vi har kommit in i juli månad och högsommartid. Den här tiden kännetecknas i naturen av tillväxt och blomning. Det rikliga regnet i våra nejder har gett en ymnig grönska. I den andliga sommaren motsvaras det av att Guds ord manar oss att växa till i nåd och sanning som Jesu lärjungar. Vi behöver umgås rikligt med […]

Det viktigaste i livet

av Ola Österbacka

Söndagens gudstjänst, som vi firar som den 18:e efter Trefaldighet i anslutning till bibelhelgen, bär temat ”Det viktigaste i livet”. I sin koncisa form påminner det om den gamla katekesens fråga: Vad är livets viktigaste angelägenhet? Svaret är: Att lära känna Jesus Kristus och bli Guds barn. Predikan kommer att utgå från episteltexten, Rom 10:1–10, […]