Kommentera

Vår nästa

Herren bjöd, att två altaren skulle uppresas i tabernaklet, och elden från det yttre skulle bäras till det inre. Gud har samlat åt sig en kyrka i tvåfaldig måtto: en stridande och en triumferande. Och kärlekens eld skall en gång föras från den stridande till den triumferande. Betänk detta, fromma själ, och vinnlägg dig om den heliga kärleken. Din nästa må vara vemsomhelst; han är dock alltid en för vilken Kristus har lidit döden. Varför skulle du neka att slösa kärlek på din nästa, när Kristus inte har tvekat att utge sitt liv för hans skull?

(Johann Gerhard)

Följ och dela!

Skriv en kommentar