Kommentera

Tacksägelsedagen

På söndag firar vi Tacksägelsedagen. Vi ser med tacksamhet tillbaka på våren och sommaren. Den tiden  har inneburit många prövningar och svårigheter för många men ”vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8:28) Det får vi tro även gäller i yttre saker som händer runtomkring oss. Vi får på söndag tillsammans med Paul Gerhard stämma in i hans fina psalm om tacksamhet:
1. Med tacksam röst och tacksam själ min lovsång sjunger jag.
O Gud, du alltid gjort mig väl och gör det än i dag.
2. Min Gud, ett vet jag som består när år och dagar fly.
Det är din nåd, för varje år och varje morgon ny.
3. Vem bygger jordens vida rund och timrar fästets höjd?
Vem sänder sol i morgonstund och högtidsdagens fröjd?
4. Vem skickar vår och skördetid? Vem håller i sin hand
den ädla, dyra, gyllne frid för hem och fosterland?
5. Vem skänker under livets vår av livets rikedom?
Vem sänder mig de goda år då lyckan går i blom?
6. Min Gud och Fader, det är du. Du vakat för mitt väl.
Från livets början och till nu dig vårdat om min själ.
7. Du syndabördan, tung och svår, har sänkt i nådens hav
och hjärtesorgens bittra tår från ögat torkar av.
8. Du breder kring min väg ditt ljus från evighetens värld
och öppnar mig ditt fadershus vid målet av min färd.
9. Så sjunger själen glädjesång, dig, Herre Gud, till pris,
till dess jag sjunga får en gång ditt lov i paradis.
Gudstjänsten kl 11 leds av David Åkerlund och Hans Ahlskog predikar. Det blir kyrkkaffe efteråt. Kl 10.15 firas Herrens Heliga Nattvard. Vi planerar också direktsändning. Välkommen i bön att Ordet öppnas och görs levande i oss med Den Helige Ande.
Kl 18 samma dag hålls gudstjänst i Lepplax bykyrka, även då med David och Hans.
Välsignad helg!
Följ och dela!

Skriv en kommentar