Kommentera

Bibelstudierna i Vasa

Torsdagen den 25 augusti avslutades studiecirkelserien ”Islam och kristendom” i Biblion, Vasa. I serien har ett tiotal personer deltagit. Det blev det sista bibelstudiet i Biblion och det är öppet om det framöver blir nya bibelstudiegrupper i Vasa.

I stället kommer en bibelstudieserie att starta i Rangsby, Närpes, varannan torsdag kl 18 med början den 2 september (obs. ändring till torsdag i stället för fredag). Ämnet blir Luthers lilla katekes utifrån David Kuskes bok med samma namn. Avsikten är att göra bibelstudierna anpassade för barn. Ledare för verksamheten är pastor Ola Österbacka.

Följ och dela!

Skriv en kommentar