Torsdagen den 25 augusti avslutades studiecirkelserien ”Islam och kristendom” i Biblion, Vasa. I serien har ett tiotal personer deltagit. Det blev det sista bibelstudiet i Biblion och det är öppet om det framöver blir nya bibelstudiegrupper i Vasa.

I stället kommer en bibelstudieserie att starta i Rangsby, Närpes, varannan torsdag kl 18 med början den 2 september (obs. ändring till torsdag i stället för fredag). Ämnet blir Luthers lilla katekes utifrån David Kuskes bok med samma namn. Avsikten är att göra bibelstudierna anpassade för barn. Ledare för verksamheten är pastor Ola Österbacka.