Kommentera

Lilla påsken

Så här på tröskeln till hösten firar vi en söndag med temat ”Frigjorda från träldomen under förgängelsen”, en dag som också har kallats höstens påskdag eller lilla påsken. Evangelietexten berättar om hur Jesus uppväcker änkans son i Nain (Luk 7:11–16). Den gammaltestamentliga texten från 1 Kung 17:17–24 berättar om hur profeten Elia väcker upp änkans son i Sarefat.

När allt omkring oss antyder att den gröna växtperioden lider mot sitt slut och visar hur förgänglig skapelsen är, då kommer Guds ord och påminner om att Gud en dag ska göra allting nytt. Döden är inte punkt och slut, som tyvärr så många menar, utan Gud har tänkt något långt bättre för oss då denna tidsålder är slut. Det har han förverkligat genom Jesus Kristus och hans offer för våra synder, och det får vi del av genom dopet och tron.

I Vasa kommer vi ännu under september att fira våra gudstjänster i Biblion. Det blev klart när ingen köpare av Biblion-aktionerna uppenbarade sig under avtalstiden med mäklaren. Det blir nog då de sista gudstjänsterna där. Vi firar alltså söndagens gudstjänst kl 11 i Biblion, likaså bibeldagen den 25 september. Det blir direktsändning från Biblion. I Lepplax firas gudstjänst kl 13.

Följ och dela!

Skriv en kommentar