Kommentera

Enheten i Kristus

Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. (Ef 6:17)

Sådana människor måste kristenheten också ha, vilka kan nedslå motståndarna och dess motstånd, ta ifrån djävulen hans rustning och harnesk, så att han kommer på skam.

Men därtill behövs starka krigare, som fullt behärskar Skriften och kan vederlägga oriktiga uttydningar, som kan ta motståndarnas eget svärd, det är samma bibelord som de för fram i striden, och därmed slå dem för huvudet, så att de kastas tillbaka. Inte kan nämligen alla vara skickade till att försvara läran och trons artiklar.

Därför måste man ha predikanter och lärare, som dagligen studerar Skriften och umgås med den, så att de kan strida för alla de andra.

Dock skall ju varje kristen vara så rustad, att han för sin egen del är viss om sin tro och sin lära och kan bestyrka denna visshet med språk ur Guds ord, så att han kan bestå emot djävulen och att han även kan försvara sig, när man vill föra honom in på andra spår, och sålunda hjälpa till att upprätthålla och försvara läran.

(Martin Luther)

Följ och dela!

Skriv en kommentar