Kommentera

Reformationsdagen

Dype, stille, sterke, milde
Guddomsord fra himmelhavn
Kaller, beder, sjele leder
Til den gode hyrdes favn,
Vidner om hvad oss er givet:
Jesus er vår vei til livet.

Frelser kjære, takk dig være
For din nåde mot vår jord!
Tiden rinner, verden svinner,
Evig dog består ditt ord,
Med ditt ord din nåde varer,
Er vårt vern mot alle farer.

Drag de mange sjele bange
Til dig ved din Hellig Ånd!
Alle vegne døden segne
For din sterke frelserhånd!
Før oss frem på livets veie,
Før oss inn til livets eie!

(Theodor Wilhelm Oldenburg)

Följ och dela!

Skriv en kommentar