Kommentera

Inför allhelgonahelgen

Vi har kommit in i november och därmed står vi inför Alla helgons dag, som firas på lördag. Vi tänker på våra anhöriga, särskilt på dem som var med oss för ett år sedan men som inte längre är bland oss på jorden. Men att vi talar om helgon innebär mera än så. Vem som helst är inte ett helgon – inte ens fastän de skulle ha förklarats vara helgon av den romersk-katolska kyrkan, som många förknippar med detta ord.

Guds helgon är alla som lever i tron på sin Frälsare Jesus Kristus och därmed är heliga genom hans rättfärdighet som vi har fått klä på oss. Att vara helig är en äretitel som ingen människa själv förtjänar att bära. I Första Korintierbrevet hälsar Paulus ”de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus”. Dessa som han ger denna äretitel blir senare i brevet föremål för skarp kritik för att de inte lever så att de förhärligar Kristus i sina liv. Men genom tron på Jesus har de ett försvar mot lagens anklagelser, för genom tron får de vända sig till Honom som uppfyllt all rättfärdighet för dem och som lidit och dött på korset för att de skulle bli fria från all skuld.

Därför får också du och jag räkna oss till Guds helgon, de som kallats och helgats i Kristus. Det är en underbar sanning! I denna skara har vi gemenskap med alla som gått före oss till andra sidan och som vi med tacksamhet minns denna helg.

Vi får på Alla helgons dag samlas till gudstjänst kl 11 i Settlementcentrum på Villagatan 1 i Vasa. Då kommer vi särskilt att ägna våra tankar åt alla som lider förföljelse för sin tro. På söndag är det en internationell böndag för de förföljda kristna. 

På söndag firas gudstjänsten i Lepplax bykyrka kl 18 (notera klockslaget). Då är temat De yttersta tingen. Temat hör i gamla handboken till 25:e söndagen efter Trefaldighet men vi har flyttat det till 24:e söndagen. 

Följ och dela!

Skriv en kommentar