Kommentera

Vaka!

Forgå skal himmel brått og jord;
Men aldri dør Guds rene ord,
Til evig tid det bliver!
Så la oss til hver tid og stund
Det gjemme i vårt hjertes grunn,
Guds ord som liv oss giver!

(Søren Kjær)

Följ och dela!

Skriv en kommentar