Kommentera

Mitt i helgen

När detta skrivs firar vi Annandag jul, eller Stefanidagen. Vi firar alltså nu den andra dagen i julhelgen, även om man kunde tro att vi redan har lämnat julen bakom oss, om man ser på de världsliga verksamheterna. Julen började på riktigt igår. I morgon tredje dag jul, förr firad som helgdag, har vi aposteln Johannes dag och sedan följer Menlösa barns dag (i Sverige numera kallad Värnlösa barns dag) till minne av Herodes grymma barnamord.

Den första kristna martyren Stefanus livsöde omtalas i Apg 6–7. Han är en av de sju diakonerna som utsågs av församlingen i Jerusalem för att ”göra tjänst vid borden”, så att apostlarna skulle kunna ägna sig åt bönen och ordets tjänst. Han var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Ingen kunde ”stå emot den vishet och den Ande som här talade”. Därför anklagade man honom falskt och hetsade upp folket, så att han fördes inför Stora rådet.

Större delen av Apg 7 utgörs av Stefanus försvarstal. Det kan tyckas vara märkligt att ett sådant tal återges som till största delen består av en lektion i Israels historia. Men det är en klar bevisning att anklagelserna mot honom var falska. Man hade anklagat honom för att predika mot templet och mot Mose lag. Men han visar hur Gud leder allt från Abraham via Mose till Salomos tempelbygge fram till Messias, Jesus. Slutklämmen var när Stefanus visade att de som anklagade honom hade förrått och mördat denna man, den Rättfärdige, som alla profeterna vittnade om. Detta ledde till en sådan ilska att man på stunden släpade ut Stefanus ur staden och stenade honom till döds.

Att de kristna fäderna placerade Stefanidagen som martyrernas dag närmast efter juldagen visar att de inte såg Fridsfursten som den som skulle upprätta ett yttre rike. Någon yttre frid skulle Jesus aldrig skaffa här på jorden. Barnamorden i Betlehem vittnar om samma sak. Men Jesus skulle upprätta ett annat rike: ett rike som inte består i mat och dryck och yttre rikedom, utan i frid och glädje i den Helige Ande, tack vare att han gick in under människornas alla prövningar och lidanden och lät sig offras på korset för vår skull.

Också idag har vi orsak att jubla över julens gåva! Och vi tänker på alla dem som förföljs också idag för sin tro. Herre, ge dem Stefanus’ kraft och ståndaktighet!

Följ och dela!

Skriv en kommentar