Kommentera

Trygghet och tro

En av världens stormakter får en ny ledare. Många experter förutser en ökad osäkerhet i världen och därmed känns vår värld mindre trygg. Ska vi då söka vår trygghet hos den amerikanske presidenten?

I Hebreerbrevets tolfte kapitel står (v 26f): ”Den gången [vid Sinai] fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå.”

Allt det som sker visar att dagen närmar sig, när Gud ska göra allt detta. Han vill genom sitt Ord visa oss att vi inte ska fästa vår trygghet vid något på jorden. Det påminner han oss om också i världens händelser. Vi som känner det kristna hoppet om en värld, som inte kan skakas, får genom det som sker nya möjligheter att visa på den verkliga tryggheten: att visa på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Just det är ämnet för den här söndagen: Jesus skapar tro.

Episteltexten från Hebr 11:1–10 tar exempel på trosvittnen från Gamla testamentet. Dessa vittnen såg Frälsaren i tro, även om han ännu inte hade kommit utan bara var ett löfte. Evangelietexten från Joh 4:27–30,39–42, som utgör fortsättningen på senaste söndags evangelietext, berättar om hur den samariska kvinnan för Sykars invånare till Jesus och de kommer till tro på honom. Hos Jesus finns vår trygghet! Det är till honom vi ska gå när tiderna känns osäkra.

Vi får gå till Jesus både i vårt hem, genom att öppna vår Bibel, och genom att söka oss till gudstjänster där han står i centrum. 

O Jesus, du som tron i hjärtat giver,
föröka den hos oss av nåd alltmer,
så att blott du vårt hjärtas tröst förbliver!
Hjälp oss att tro, fastän vi inte ser!

Följ och dela!

Skriv en kommentar