Kommentera

Söndagen Sexagesima: Guds ord

Den andra söndagen före fastetiden bär det gamla namnet Sexagesima, vilket betyder sextio. I runda tal har vi alltså nu sextio dagar till påsk. Dagens tema är Guds ord. Texterna talar om bröd och skörd. Profeten Amos skriver en stark och aktuell förmaning till oss att ta vara på Guds ord medan vi har det (Amos 8:11–12):

Se, dagar ska komma, säger Herren GUD, då jag sänder hunger i landet – inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord. De ska irra omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter HERRENS ord, men de ska inte finna det.

I episteltexten från Första Korintierbrevet påminns vi om att Guds vishet betraktas som dårskap av människor, och att Gud har gjort den här världens visdom till dårskap. Det bevisas tydligt i vårt land just idag, den 17 februari 2017. Den visa ordning som Gud har nedlagt i sin skapelse, den naturliga ordningen mellan man och kvinna, har vårt folks valda representanter chans att återfinna när riksdagen röstar om medborgarinitiativet om att låta äktenskapet återgå till det som det varit av hävd, det naturliga och bibliska. 

Vår bibelkalender anvisar som bibelläsning idag 3 Mos 26. Där beskrivs på ett dramatiskt sätt hur Gud belönar trohet mot hans ord och hur han bestraffar olydnad och uppror mot honom. Särskilt idag må vi be om att Gud ska förbarma sig över oss och ånyo vända oss till hans Ord och förbli honom trogna.

O land, land, land, hör HERRENS ord!

Följ och dela!

Skriv en kommentar