Kommentera

Kampen mot mörkrets makter

Den andliga kampen är aktuell också under den tredje söndagen i fastan som vi nu står inför. Denna söndags tema är formulerat Kampen mot mörkrets makter. Den första söndagen i fastan ägnades åt Jesu kamp mot djävulen, medan den här söndagens kamp gäller de onda makterna i allmänhet. Den första årgångens evangelium, som vi läste förra året, handlar om hur Jesus kämpar mot de onda andarna, och det gör också den tredje årgången. I den andra årgångens evangelium är fienden otron

Jesus möttes av av mäktiga motståndare. Men ingen av dem rådde över honom. Han gick segrande ur striden mot djävulens frestelser. Han drev ut de onda andarna. Hans mänskliga fiender mobiliserade allt mera resurser mot honom för att få honom röjd ur vägen, och det såg ut som om de skulle lyckas när de fick honom korsfäst. Men mitt i det som verkade som nederlag vann han sin seger som ger oss visshet om att i tron på honom få evigt liv.

Det enda som kan ta ifrån oss denna visshet är otron. Och den ska bekämpas i Herrens kraft: med Guds Ord som vapen. Likväl är det många som hör Ordet och ändå förhärdar sitt hjärta, precis som det var under Jesajas tid. Han klagade: Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? (Jes 53:1) Också idag griper otron omkring sig med förfärande kraft. Vårt enda vapen är att fortsätta att sprida Guds Ord, både lagen för att straffa synden och evangelium till tröst och glädje för ängsliga själar.

Följ och dela!

Skriv en kommentar