Kommentera

Bibel och Bekännelse nr 1/2017

Det första numret för året av Bibel och Bekännelse finns att ladda ner som pdf. Reformationens jubileumsår kommer att uppmärksammas i varje nummer detta år, bland annat med en predikan av Martin Luther och en biografisk presentation av olika skeden av reformatorns liv. I detta nummer ingår även en presentation av församlingens mission bland romer i Bulgarien och en presentation av David Åkerlund, som den 25 mars ordineras till pastor.

Länkar till tidigare nummer av tidningen, från 2015, finns samlade här.

Följ och dela!

Skriv en kommentar