Kommentera

Bibel och Bekännelse nr 1/2017

Det första numret för året av Bibel och Bekännelse finns att ladda ner som pdf. Reformationens jubileumsår kommer att uppmärksammas i varje nummer detta år, bland annat med en predikan av Martin Luther och en biografisk presentation av olika skeden av reformatorns liv. I detta nummer ingår även en presentation av församlingens mission bland romer i Bulgarien och en presentation av David Åkerlund, som den 25 mars ordineras till pastor.

Länkar till tidigare nummer av tidningen, från 2015, finns samlade här.

Skriv en kommentar