Kommentera

En stor festdag i Pedersöre

Lördagen den 25 mars blir en stor festdag i församlingen. Vi får en ny pastor, David Åkerlund, som examinerades inför församlingen den 15 januari och kallades till pastor den 29 januari. David har mångåriga studier bakom, både distansstudier och kurser i olika europeiska länder. Han har gjort praktik under två år och också varit på en tre veckor lång praktik i USA.

Ordinationen sker den 25 mars kl 16.00 i Lepplax bykyrka under ledning av pastor Peter Öman från LBK i Sverige, som fungerat som studiehandledare. Som assistenter har vi glädjen att hälsa pastorer från tre systerkyrkor: Donald Patterson från WELS, USA, som var Davids värd och handledare under USA-praktiken, Holger Weiss från ELFK, Tyskland, som också varit Davids lärare, samt Juhani Viitala från finska bekännelsekyrkan där David också gjort en del av sin praktik. Som fjärde assistent medverkar församlingens egen pastor Øyvind Edvardsen.

Direkt efter ordinationsakten följer gudstjänst, där David Åkerlund är liturg och församlingens första pastor Ola Österbacka predikar. Efteråt är det kaffeservering och Ordet fritt. Inspelning från festdagen kommer att läggas ut efteråt, och under förutsättning att tekniken tillåter det ordnas också direktsändning.

Vid gudstjänsten på söndag 26 mars, Marie bebådelsedag, predikar Donald Pattersson (på engelska) medan David är liturg. Översättning av predikan delas ut.

Följ och dela!

Skriv en kommentar