Kommentera

Palmsöndagen och Stilla veckan

Vi närmar oss nu höjdpunkten i Kristi lidandes historia då vi går in i Stilla veckan. Palmsöndagens tema i vår bibelkalender är Ärans kung på lidandets väg. Vi möter Jesus då han rider in i Jerusalem och hyllas av folkmassorna under jubel. De ser honom nu som Messias, och sjunger psaltarpsalmen 118, som Jesus också sjöng under påskmåltiden:

Detta är dagen som HERREN har gjort, låt oss jubla och glädjas i dag! O HERRE, fräls! O, HERRE, ge framgång! Välsignad är han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus.

Det märkliga som sker är att Messias, Davids Son, kommer ridande på en åsna. Ett dragdjur, som ingen jordisk kung skulle sätta sig på. Men så hade Sakarja förutsagt (Sak 9:9):

Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Så skulle Gud, hela världens skapare och kung, ödmjuka sig och lära sig lydnad genom sitt lidande, för att frälsa oss som inte förstår att vara ödmjuka och hylla honom som kung. Låt oss vända oss till honom och be om något av hans ödmjukhet, samtidigt som vi hyllar honom för att han gav sitt liv i döden för vår skull.

Följ och dela!

Skriv en kommentar