Kommentera

Information från årsmöte

Församlingens årsmöte hölls i Vasa på annandag påsk, 17.4.2017. David Åkerlund omvaldes till ordförande. Styrelsemedlemmar är Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström (vice ordförande) och Ola Österbacka (sekreterare). Øyvind Edvardsen avsade sig styrelseuppdrag och valdes till verksamhetsgranskare.

Verksamheten diskuterades livligt. En friluftsdag ska ordnas på Kristi himmelsfärds dag 25.5 och målet är Björnhällornas rastplats på Iskmo-Jungsund vandringsled. Närmare uppgifter om samlingsplats och andra praktiska anvisningar ges senare. Under sommaren kommer gudstjänsterna i Lepplax att hållas kl 10. Den 28–29 oktober planerar vi en bibelhelg med anledning av reformationens 500-årsjubileum.

Följ och dela!

Skriv en kommentar