Kommentera

Mission bland romer

Kära kristna vänner!

För ett par veckor sedan kom det ett brev av John Vogt, som ännu tjänar som WELS kordinator för Östeuropa. Han är kontaktperson för vårt mission i Bulgarien och även förmedlat vår församlings stöd till Dunavtsi. WELS är också aktiv i Bulgarien och har kallat pastor Iliyan Itsov att verka som missionär bland Europas romer, en verksamhet som går under namnet OTR, Outreach to Roma (Evangelisation till Romer).

John berättar att Iliyan Itsov har fortsatt sina uppgifter att samla grupper i romska byar. Han använder Paulus metod från Apostlagärningarna, nämligen att samla en grupp, ber dem att välja en ledare och sedan utrusta ledaren genom träning och att förse honom med predikningar att läsa. Grupper har samlats på tre ställen i mitten av Bulgarien. Pastor Itsov reser till dem varje vecka för att ge en hel dags bibelundervisning och på helgen fira gudstjänst med dem. Dessutom har hans hemförsamling i Dunavtsi fått lån och håller på att bygga ett litet kapell. De har också startat en dotterförsamling i staden Vidin, som främst kommer att tjänas av pastor Ivo Lazarov.

WELS fortsätter att tillhandahålla grundfinansieringen för OTR-projektet och för Dunavtsi-församlingen. Det finns dock brådskande behov som inte är helt finansierade. Bland annat behöver pastor Itsov genomgå ett par operationer, för han lider av allvarliga hälsoproblem. Dessa kostar ca 12 000 € och är bara finansierade till drygt hälften. Han kommer att genomgå operationen med lånade pengar om inte tillräcklig finansiering inkommit innan operationen.

OTR hyr även lokaler i de byar där de startat verksamhet och behöver hjälp med finansieringen av hyrorna som rör sig om sammanlagt runt 250 €/månad.

Om du känner att du vill stöda pastor Itsovs arbete bland romerna hänvisar vi till vår kontaktsida.  Stöd kan ges i någon av våra kollekter eller direkt till konto (referens 4006). Om du vill ha mera information går det bra att kontakta mej.

Tack för att du har läst detta och för att du ber för OTR. John Vogt avslutar sitt brev med orden:”Herren kommer att välsigna det här arbetet, det jag är säker på. Faktum är att han redan har välsignat det mycket genom stöd från kyrkor i Sverige, Finland och Tyskland. OTR ger kristna bröder och systrar i Europa möjlighet att spela en viktig roll i ett näraliggande missionsuppdrag till några av Europas mest marginaliserade och misshandlade medborgare.”

Hälsningar,
David Åkerlund
Pastor

Följ och dela!

Skriv en kommentar