Kommentera

I världen men inte av världen

Vi är halvvägs inne i den ljusa, glädjefyllda påsktiden. Senaste söndag vändes våra blickar mot himlen, som vi längtar efter från den kampfyllda tillvaron i syndens värld. Även den här söndagen, den fjärde efter påsk, påminner om att vårt medborgarskap egentligen inte är här på jorden, utan hos Herren. Som kristna har vi förmånen att vara medborgare i den himmelska riket redan här i världen.

Orden i söndagens tema kommer från evangelietexten för andra årgången, som är hämtad från Jesu avskedstal i Joh 17. Där säger Jesus två gånger, i verserna 14 och 16 (med översättningen i Folkbibeln 2015): ”de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen”. Ordet ”tillhör” förklarar vad det handlar om: världen ska inte ha bestämmanderätten över oss. Likväl lever vi i världen och är underställda dess lagar, precis som alla andra människor. Men vår högsta auktoritet finns på annat håll. Det är Gud som genom sitt Ord ger oss vägmärket för våra liv.

Söndagens latinska tema är ”Cantate”, som betyder Sjung! Det kommer från första ordet i psaltartexten, som uppmanar oss att sjunga en ny sång, en lovsång till vår Gud för de under han har gjort med oss. Det vill vi göra också denna söndag när vi samlas till våra gudstjänster. Samtidigt tackar vi Gud för våra mödrar och firar Mors dag.

Följ och dela!

Skriv en kommentar