Kommentera

Den goda delen

Temat för den femtonde söndagen efter Trefaldighet är hämtat från evangelietexten i Luk 10, där Jesus är gäst hos syskonen Marta, Maria och Lasarus i Betania. Marta är upptagen med betjäningen. Det är säkerligen en hel del folk på plats förutom Jesus och de tolv lärjungarna. Men Maria lyssnar ivrigt på Jesu undervisning. Marta ber Jesus uppmärksamma den yngre systern på att det finns mycket att göra.

Jesus pekar på det allra viktigaste, det som är framställt i orden ”den goda delen”. Det allra viktigaste är att ta vara på Jesu ord. För i hans ord är Ande och liv. Det är viktigare än att bekymra sig om mat, dryck och kläder. Det är viktigare än att alla praktiska förpliktelser mot gästerna uppfylls.

Också i sin bergspredikan visade Jesus vad som är det allra viktigaste (Matt 6:33): Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Söndagens gammaltestamentliga text (1 Kung 17) innehåller ett fint exempel på hur denna princip kunde tillämpas av Herren genom hans handlande med profeten Elia. Under sin flykt blev han befalld att söka upp en änka i Sarefat i närheten av Sidon. I den svåra hunger som rådde i landet då hade Gud ”befallt” denna änka att förse honom med mat, fast hon inte själv visste det. Och Gud sörjde själv för att det skedde, genom ett under med hennes små matransoner.

Låt oss hämta trygghet från Guds ord i denna osäkra tid! Där får vi veta, som barnpsalmen framställer det, att ”vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer”. I hans händer vilar den goda delen.

Herre, låt oss likt Maria dröja vid din fot i ödmjukhet!

Följ och dela!

Skriv en kommentar