Kommentera

Sanningen ska göra er fria

Vi firar reformationsdagen på söndag. Numera har vi gått in för att fira reformationen den söndag som ligger närmast 31.10, den dag då reformationen tog sin början med de 95 teserna på slottskyrkodörren i Wittenberg. Denna gång kryddas firningen av att vi i år firar 500-årsminnet av denna händelse.

I en bok som utkommit detta år presenteras det centrala i reformationen som Rättfärdiggörelsen genom tron – Martin Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Det är ett befriande budskap: evangeliet avslöjar att Gud frikänner, rättfärdiggör, den ogudaktige, som inte har egna meriter att visa upp. Detta sammanfattas i orden nåden allena. Guds handlande med oss syndare förmedlas till oss då Anden skapar tro utan våra förtjänster. Därför säger vi att vi blir frälsta genom tron allena. Vissheten om detta får vi inte genom några extraordinära upplevelser eller genom att dra logiska slutsatser, utan genom Skriften allena.

Att Guds Ord är källan och det enda rättesnöret för vår tro brukar kallas den lutherska kyrkans formalprincip. Att vi blir rättfärdiggjorda av nåd allena genom tron kallas materialprincipen. Dessa båda grundprinciper presenteras i två föredrag under den jubileumsdag som vi inbjuder till i Lepplax bykyrka lördagen den 28 oktober. Där delar vi också ut de 95 teser för det 21:a århundradet, som antogs av CELC under den världsvida konferensen i Grimma, Tyskland, den 29 juni 2017. Teserna kommer att publiceras på vår webbplats den 31 oktober.

På söndagen samlas vi sedan till gudstjänster för att prisa och tacka vår Gud för det frigörande budskapet som våra reformatorer återupptäckte. Välkommen att delta med oss i denna glädje!

Följ och dela!

Skriv en kommentar