Kommentera

Herren kommer!

Andra söndagen i advent har ett tema som påminner om första söndagen i advent, men är samtidigt helt annorlunda. Rubriken ovan täcker inte helt söndagens tema, som är Bida tåligt Herrens tillkommelse. Söndagen handlar alltså i första hand om Jesu andra tillkommelse, återkomsten till domen. Det är en koppling till domsöndagen.

Anslaget till söndagens tema finns i episteltexten från Jak 5: Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Evangelietexten från Luk 17 berättar om hur Jesus svarar fariseerna när de frågar honom när Guds rike ska komma. Hans svar visar att Guds rike inte är det som de förväntade sig, nämligen ett synligt rike, då Davids tron åter ska upprättas i triumf och makt. Guds rike är mitt ibland er. Jesus själv förkroppsligade gudsriket genom sin närvaro.

För den som läst 1917 års översättning (eller Bibel 2000, Per Jonssons Kyrkobibel och flera andra) förefaller ordalydelsen ovan. Den här versen kan enligt en avvikande läsart (något olika handskrifter) också lyda: Guds rike är invärtes i er. (Den som vill fördjupa sig i analys av texten kan läsa en artikel i Biblicum nr 4/1966, s 144.)

Vi behöver inte vänta på Guds rike så som kiliasterna gör, då de tänker sig att Jesus vid sin återkomst ska upprätta ett jordiskt fridsrike. Guds fridsrike kom till människorna då Jesus föddes till jorden. När han gick omkring bland människorna var Guds rike närvarande. Och riket har inte flyttat bort. Det finns fortfarande ibland oss genom hans Ord och Ande. Men det slutliga riket, härlighetsriket, har ännu inte kommit. Då ska Jesus visa sig synligt för alla människor, och då ska alla knän böja sig för honom. Några ska göra det i stor fruktan, medan de som känt honom och levt med honom i hans gemenskap här i tiden ska hälsa honom med stor glädje.

Tecknen som Bibeln förutsäger är tydliga i dag. De visar att Jesu ankomst är nära. När det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig (Luk 21:28). Det väntar vi på, eller med det gamla hederliga ordet: vi bidar tåligt.

Herren kommer, hans dag är nära,
må vi bida den längtansfullt i tron,
höja redan vår lovsångs ton:
honom, honom ske ära!

(Lina Sandell i psb 510)

Följ och dela!

Skriv en kommentar