adventsljus

Ett nådens år

Den första söndagen i advent kännetecknas i vår kyrkliga tradition av Hosiannasången. Det är den hyllning och bön om frälsning som folkskarorna sjöng när Jesus kom ridande in i Jerusalem inför sin lidandesvecka. Temat och orden är hämtade från Psalm 118:25-26: ”O, HERRE, fräls! O, HERRE, ge framgång! Välsignad är...

Fortsätt att läsa

Herren kommer!

Andra söndagen i advent har ett tema som påminner om första söndagen i advent, men är samtidigt helt annorlunda. Rubriken ovan täcker inte helt söndagens tema, som är Bida tåligt Herrens tillkommelse. Söndagen handlar alltså i första hand om Jesu andra tillkommelse, återkomsten till domen. Det är en koppling till...

Fortsätt att läsa

Din kung kommer!

Ett Gott Nytt Kyrkoår! Första söndagen i advent inleder Herrens halvår med de tre stora högtiderna och med Guds välgärningar i centrum. Adventstiden är en botgöringstid då vi förbereder oss för det största av alla under: att Guds Son föddes av jungfru Maria. Den första av de fyra adventssöndagarna är en...

Fortsätt att läsa

Andra advent: Jesus kommer

Advent är beredelsetid för en ankomst – det latinska ordet advent betyder just ankomst. Den andra söndagen i advent bär det gamla temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Temat utgör en skarp kontrast mot den väntan på jultomten och julklapparna som blåses upp av affärerna. Advent gäller inte bara förberedelse inför julen, utan egentligen riktas...

Fortsätt att läsa