Kommentera

Gud blev människa

Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Med orden ”Guds nåd” inleds en av julens episteltexter (Tit 2:11–14). Just i julevangeliet är Guds nåd uppenbarad på ett särskilt tydligt sätt. Guds nåd är det stora miraklet att Gud själv, världens skapare och kung, blev människa och lät sig födas av en jungfru och i allt bli beroende av människor för att frälsa oss från mörkrets makter och ta oss till sin himmel.

I Filipperbrevet (2:5–11) finns en hymn som beskriver hur Kristus Jesus utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han ödmjukade sig och blev lydig intill döden på korset. Det här är grundstället för läran om Kristi utblottelse, eller förnedring.

Denna förnedring börjar redan i avlelsen, när Den Helige Ande skapar gudamänniskan i jungfruns liv. När barnet föds åskådliggörs förnedringen av att det sker i ett stall, bland djuren. Men Jesu liv fortsätter i samma anda: han växer upp i en timmermans hus, när han lämnar sitt hem har han ingen egentlig boplats utan är som en kringvandrande tiggare. Och slutligen lider han tortyr och en neslig död, en död som bara var anvisad åt brottslingar.

Samtidigt var Jesus sann Gud. Det skymtade fram vid enstaka tillfällen, som på förklaringsberget och när han uppväckte döda, eller när han med ett ord fällde soldaterna till marken i Getsemane. Men han använde inte gudomlighet för egen del – allra minst genom att stiga ner från korset, som hans belackare föreslog. Han ödmjukade sig och blev lydig intill döden.

Utblottelsen bestod inte i att han blev människa. För Jesus fortsatte att vara människa efter sin upphöjelse, men då utan förnedring, i makt och ära. En dag ska det bli uppenbart för alla.

Detta under får vi nu begrunda inför krubban i Betlehem. Där ser vi Guds nåd förkroppsligad i det lilla barnets gestalt. Där uppenbaras Guds frälsningsvilja: han kom inte för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Hans nåd består i att han drog upp oss ur fördärvets grop, oss om inte hade någon egen kraft.

Och det här vill han att alla människor ska se. Där finns friden i en otrygg och våldsam värld, en frid som är en bristvara i dag och som många längtar efter. Låt oss därför lysa upp i mörkret – visa på evangeliets ljus som uppenbarar att vägen till himlen är öppen för syndare genom Jesus.

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling tillönskar alla en fridfull Frälsarens födelsefest!

Följ och dela!

Skriv en kommentar