Kommentera

År 2017 – en översikt

Bilderna från vänster mot höger och nedåt:

  • Hans Ahlskog predikar på trettondagen 2017 i Settlementcentrum, Vasa
  • David Åkerlund examineras inför pastorskallelse, Lepplax bykyrka 15.1
  • Friluftsgudstjänst i kåta, Rangsby 29.1
  • Ordination av David Åkerlund med internationella gäster, 25.3 i Lepplax
  • Friluftsdag med andakt, Iskmo-Jungsund vandringsled, 25.5
  • Lärosamtal med STLK, LRS och SLT, Helsingfors 5.8
  • Reformationsjubileum, gammaldags gudstjänst i Lepplax 28.10
  • Reformationsjubileets gudstjänst i Vasa med SLT 29.10
  • Årets sista gudstjänst i Lepplax 31.12

GOTT NYTT ÅR!

Följ och dela!

Skriv en kommentar