Kommentera

Sackeus och Jesus

En av de personer i Bibeln som de flesta barn känner till och gärna hör om är tullindrivaren Sackeus (grekisk skrivning Sackaios). Kanske det är för att han är kort och måste göra som barn för att få se Jesus: klättra upp i ett träd. För dem som kände honom måste det ha verkat rent fånigt. Men Sackeus behövde hjälp med sitt liv. Och hans lycka var att han mötte Jesus som kunde hjälpa honom. Söndagens text från Luk 19:1–10 handlar om hur Sackeus mötte Jesus.

Jesus vill reda upp i trassliga hem. Han vet var problemen finns innan vi kan tala om dem för honom. För honom är det ingen skillnad om vi hälsar honom vid dörren eller klättrar upp i ett träd för att se honom. Det viktiga är att han kommer. Och när han kommer förändras våra liv, så som Sackeus förändrades i sitt hjärta och inte längre ville stjäla, utan ge av sin rikedom åt andra som behövde den.

En annan text för den här söndagen tar upp en händelse från början av Jesu offentliga verksamhet. Johannesevangeliet berättar i det andra kapitlet om ett bröllop i den lilla staden Kana, där Jesus räddar den olyckliga värden genom att förvandla vatten till vin.

Båda de här berättelserna visar hur Jesus engagerar sig för våra hem. Han vill vara med oss i alla livsskeden och han vill att vi ska lägga fram alla våra bekymmer och önskningar för honom. Det allra största är att han har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat (Luk 19:10). Utan honom är allt förlorat, men med honom finns hjälp för allt. Det finns inga sådana trassligheter som inte Jesus kan reda upp. Vi får lägga fram allt inför honom och han har tänkt ut vad som är bäst för oss och hans rike.

En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig,
en liten stund med Jesus
och allt förändrar sig.

(Lina Sandell)

Följ och dela!