Kommentera

Jesus skapar tro

Trettondagstiden, som i år avslutas med den tredje söndagen efter trettondagen, berättar om hur Jesus uppenbarade sig och inledde sin offentliga verksamhet. Människor drogs till honom, för han talade med auktoritet, och han undervisade dem. Det som framför allt gjorde att folk drogs till honom i stora skaror var att han botade sjuka. Så berättar också den här söndagens evangelietext: Petrus svärmor låg sjuk och Jesus botade henne. Jesus hade tid för alla – också för sina närståendes bekymmer.

Samtidigt som Jesus tog sig an de kroppsligt sjuka möttes han av de onda andemakternas raseri. Man kom till honom med många besatta och Jesus drev ut de onda andarna med sitt ord. Det här temat återkommer under fastetiden, den tid när ondskan på ett särskilt sätt angriper Guds verk genom Sonen. Så är det också i dag: där Guds Ord predikas rent och klart attackerar djävulen. Det driver oss närmare Jesus. Han är den som har övervunnit den onde.

Redan nästa söndag inleds förfastan, övergångstiden till själva fastetiden som inleds med askonsdag den 14 februari. Den fjärde söndagen efter trettondagen faller alltså bort i år. Den söndagens tema är Jesus hjälper i nöd och fara. Men budskapet får vi ta till oss också detta år: Jesus är med oss alla dagar enligt sitt löfte och vi får komma till honom med vår otro, våra anfäktelser och våra sjukdomsbekymmer.

Jag ber: Mig av barmhärtighet
den rätta tron förläna
så jag i kärlek kan och vet
dig följa och dig tjäna.

(Laurentius Petri, psb 254)

Följ och dela!