Kommentera

Uppståndelsens vittnen

Vi har fått lyssna till budskapet om att Jesus har uppstått ur sin grav. Han sände sin budbärare för att berätta om det för lärjungarna och därmed för oss. Markus, som enligt traditionen var Petrus tolk och skrev sitt evangelium som hans sekreterare, framhåller att ängeln vid graven gav i uppdrag till kvinnorna att säga särskilt till Petrus, att de ska gå till Galileen där de får se honom så som han hade sagt dem.

Tänk, vilken omsorg Jesus har om sina svaga lärjungar! Petrus, den som förnekade Jesus inför översteprästens tjänsteflickor, får ett särskilt bud. Nu under söndagen efter påsk får vi följa hans möte med Jesus efter det underbara fiskafänget vid Tiberiassjön (Joh 21). Så som Petrus tre gånger förnekat sin Mästare så blir han tre gånger upprättad till tjänst som herde för Guds hjord.

Det här uppdraget tog Petrus emot med den kraft som Anden gav lärjungarna på den första pingsten. Petrus var den som höll den första predikan om Jesu uppståndelse och dess betydelse. I söndagens andra läsning från Apg 13 lyssnar vi till Paulus kraftfulla predikan i Antiokia i Pisidien om det glada budskapet om uppståndelsen. I båda fallen handlar det om en utläggning av Gamla testamentets vittnesbörd om att Messias ska dödas men uppstå på tredje dagen.

Var hittar dessa apostlar vittnesbörd om att Jesus skulle uppstå? Båda dessa predikanter citerar bland annat från Psaltaren 16, den gammaltestamentliga texten för denna söndag: Du låter inte din Helige se förgängelsen. Där har David skrivit ner de ord som Anden gav honom för att uppenbara vad Gud skulle låta ske. Dessa ord hörde helt säkert till dem som Jesus utlade för Emmausvandrarna (Luk 24).

Tänk vilket härligt ord om uppståndelsen vi har anförtrotts att föra ut till våra medmänniskor! Vi har också kallats att vara uppståndelsens vittnen. Vi behöver inte förkunna något om oss själva, utan vi har det fasta Ordet om vår uppståndne Herre och Frälsare att berätta om. Och vi behöver inte vara ängsliga, utan så som Jesus upprättade svekfulla, förstockade och rädda lärjungar och genom sin Ande gav dem en ny frimodighet och insikt så ska han också ge oss den kraft som vi behöver för att gå ut med vittnesbördet. Den kraften finns i hans Ord.

Gamla, unga må lovsjunga
Faderns makt och härlighet
och frambära Sonen ära
för så stor barmhärtighet,
Anden lova för hans gåva:
frid och fröjd och salighet.

(Psb 90)

Följ och dela!