Kommentera

Bibelhelg med boklansering

Den 5–6 maj 2018 planeras en bibelhelg i Lepplax och Vasa med temat Den kristna friheten. Temat hör nära samman med en bok som utkommer till dagarna. Det handlar om Hans Ahlskogs bok I frihetens gränsland – om att ta ut svängarna på den smala vägen. Hans kommer att undervisa utifrån ett par kapitel i boken. Läs mera om boken här.

Dagarna ordnas i samarbete med vår finska systerkyrka SLT. Vi kommer också att få besök av ordföranden för LBK, Ingvar Adriansson, som predikar i gudstjänsten på söndag. Han kommer att introducera en liten bönbok som också finns till salu. Ingvar Adriansson är kyrkoherde i S:t Markus församling i Ljungby (LBK) och har nyss utsetts till verksamhetsledare för Stiftelsen Biblicum.

Följ och dela!