Kommentera

Änglarna som Guds tjänare

Änglavakt – så säger vi ofta när en olycka har skett men utan större skada. Man kan också få höra att någon har mött en ängel – när någon har varit omtänksam och hjälpsam i en svår situation. Hon är en ängel nu – så kan man också höra sägas när någon har dött. Kan vi säga så?

Låt oss gå till Bibeln för att ta reda på mer om änglarna. Det gör vi under Mikaelidagens gudstjänst, då vi har temat Änglarna och barnen. Vi får i den gammaltestamentliga texten (2 Kung 6) ett fantastiskt vittnesbörd om hur en stor skara änglar fanns runtomkring profeten Elisha och hans tjänare och skyddade dem mot fiender som var ute efter att ta deras liv. De var vanligen osynliga, men när Elisha bad att Gud skulle öppna tjänarens ögon såg han att berget runt dem var fullt  av hästar och vagnar av eld. Elisha hade sett dem och sade till sin tjänare: Var inte rädd! De som är med oss är fler än de som är med dem.

Ordet ängel betyder sändebud. Vanligen tänker vi på de himmelska sändebud som Gud sänder vid vissa särskilda tillfällen, som till exempel när ängeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle föda Jesusbarnet. Men han använder också människor som sina sändebud då kan de vittna om Guds underbara gärningar eller göra änglatjänst åt Gud.

Den som tror på Jesus ska få vara med honom i himlen när hon dör. Jesus svarade en gång på en fråga om hur det blir i himlen (Mark 12:25): När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Tillvaron i himlen är helt annorlunda än vi kan föreställa oss. Men vi ska komma ihåg att det inte är självklart att alla människor kommer dit efter uppståndelsen på den yttersta dagen. Den som inte känner Jesus förs bort till det ställe som är tillrett åt djävulen och hans änglar.

Därför ska vi flitigt vara med Jesus, som finns hos oss i sitt Ord och i sina heliga sakrament. Och där har vi full trygghet – en osviklig änglavakt.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

(Lina Sandell)

Följ och dela!