Kommentera

Vem är Han?

Ämnet för nittonde söndagen efter Trefaldighet är Tro och otro. Evangelietexten (Joh 7:40–52) berättar om en diskussion bland folkmassan som hörde Jesus undervisa på tempelområdet. Jesus hade på lövhyddohögtidens sista dag ropat: Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.

Det blev delade meningar. Några trodde att han var Messias, men andra ifrågasatte att Messias skulle komma från Galileen. Han skulle ju födas i Betlehem och vara av Davids ätt. Några ville gripa honom, men det var ännu inte Guds tid.

I huvudsak var det de vanliga judarna som berördes av Jesu undervisning. Fariseerna och de andliga ledarna, översteprästerna och rådsherrarna lyssnade med fiendskap i sinnet. De såg honom som en falsk profet, och beviset var att han kom från Galileen. Men det var en av rådsherrarna, Nikodemus, som var starkt berörd. Han hade kommit till Jesus om natten och haft ett långt samtal med honom (Joh 3). Vi får senare också ett vittnesbörd om hans tro då han tillsammans med Josef från Arimatea tog hand om Jesu kropp efter hans död.

Så här är det ofta också i dag. I många kyrkor förnekas Jesus som sann Gud och sann människa av de andliga ledarna. De som träder upp med ett sant vittnesbörd är få. Men Johannes skriver i sitt första brev, i söndagens episteltext (2:23): Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Det är här som otron, djävulens verktyg och mål, sätter in sitt huvudangrepp på tron. Blir Jesus degraderad till en skapad människa och inte ”avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria” som dött för våra synder och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull, då är vår tro förgäves.

Frågan Vem är Han? är oerhört viktig, för svaret på den avgör det eviga livet. Svaret står klart i Guds ord och behöver ropas ut: Han är den sanne Guden och det eviga livet. Hör honom! Lina Sandell uttrycker aposteln Johannes’ sammanfattning (1 Joh 5:11f) i den kända sången:

Den som har Sonen, han äger livet,
så vittnar Ordet till evig tid.
Den ej har Sonen, han har ej livet –
hur hårt det ljuder, det blir därvid.

Följ och dela!