Kommentera

Det skövlade templet

Som många andra lutherska kyrkor firar vi reformationsdagen på söndag med temat Sanningen ska göra er fria. Evangelietexten från Joh 2:13-17 berättar om att Jesus är på ovanligt humör: Med en piska driver han ut dem som säljer och växlar pengar på tempelgården. Han välter bord och slår ut växlarnas mynt. Varför gör Fridens Furste så?

Han ger själv förklaringen: Gör inte min Fars hus till en marknadsplats! När judarna reagerar på hans vredesutbrott går han över till att tala om sin kropps tempel, det som fullbordade det yttre templet som bara var en skugga. Judarna begärde ett tecken. Svaret var att han skulle resa upp sin kropps tempel på tre dagar efter att judarna dödat honom. Vid den tiden var sådant tal obegripligt också för hans egna lärjungar. Jesus undervisar om andliga ting med hjälp av de yttre förebilderna.

Också när Jesus rensar templet på ett högst konkret sätt undervisar han om de andliga frågorna. Templet i Jerusalem hade blivit vanhelgat, skövlat på sin egentliga uppgift. Det förstördes av att dess huvuduppgift som platsen för försoning hade försummats för det materiella. Makt- och penningbegär rådde. Den yttre friden måste ge vika för att en andlig tillnyktring skulle ske. Jerusalems tempel skulle några årtionden senare förstöras i grund, för då hade Guds rike fullbordats och ett evigt offer hade burits fram med Kristi eget blod.

När synliga kyrkosamfund fördärvas av maktbegär och falsk lära har de skövlats. Då måste de rensas. Inte med piska eller andra maktmedel, utan med Ordet. Det var reformationens verk för 500 år sedan, och en sådan reformation är högst nödvändig också i dag.

Jesus och hans lärjungar hade ingen framtid i Jerusalems tempel. Jesus blev korsfäst utanför staden. Hans lärjungar drevs bort från templet. Bara en liten spillra av Jesu eget folk blev honom trogna. Men där Guds Ord predikas som sig bör i Andens kraft sker ännu i dag samma under som när apostlarna predikade den uppståndne: lagen sticker till i hjärtat, människor frågar vad man ska göra och evangeliet ger svaret: Tro på Herren Jesus! Så byggs ett nytt tempel upp av levande stenar av alla folkslag som vänder om och prisar Gud för hans rika gåva i Jesus Kristus.

Jerusalem förstördes
och templet blev till grus.
Dess folk och präster fördes
långt från sitt land och hus.
Men Kristi rike varar,
han själv sitt folk försvarar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

(Franzéns psalm Bered en väg, vers 7, i LBK:s revisionsförslag)

Följ och dela!