Kommentera

Kungens ankomst

Ett gott nytt kyrkoår! Vi övergår på det nya årets första söndag, första söndagen i advent, till den första årgångens texter. Det nya kyrkoåret firar vi med festgudstjänst kring temat Se, din konung kommer!

Advent betyder ankomst. Vi har redan under flera veckor riktat blickarna mot Jesu återkomst och tidens slut. Samma allvarliga tema återkommer den andra söndagen i advent. Den första adventsöndagen är annorlunda. Den är en parallell till palmsöndagen, då vi läser i stort sett samma texter. Vi hälsar Messias som enligt profeten Sakarjas profetia saktmodigt kommer ridande till Jerusalem på en åsna under folkmassans Hosiannarop: O Herre, fräls! O Herre, ge framgång!

Hosiannahymnen är hämtad från psalm 118:18 och uttrycker en bön till den Messias som profeterna hade talat om och som man hoppades skulle befria Israel och återupprätta Davids tron. Det fanns hopp och glädje i sången. Men Messias kom inte för att upprätta ett jordiskt rike. Det sade han själv inför Pilatus. På första advent hyllar vi Kungarnas Kung som kom som ett litet barn. På palmsöndagen, stilla veckans första dag, riktas fokus in på lidandet som intåget i Jerusalem är en startpunkt för. Då kom Jesus för att fullborda sitt huvuduppdrag: att frälsa oss från synden, döden och djävulens våld.

Med advent inleds det festliga halvåret i kyrkans år, då vi betraktar Guds stora verk för oss. Under adventstiden träder Johannes Döparen i förgrunden genom sin allvarsamma predikan om omvändelse och beredelse inför det stora under som vi uppmärksammar under juldagen. Låt oss alltså vänta med julfirandet ännu några veckor! Nu bereder vi oss att möta Herren.

O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva i barnslig, tacksam tro.

(V Thilo d y, O Ahlström, psb 5)

Följ och dela!