Kommentera

Guds barns trygghet

Den här dagen, den 28 december eller fjärdedag jul, är en minnesdag för Herodes’ grymma barnamord i Betlehem när han försökte röja undan den nyfödde kungen som han såg som ett hot. I Finland kallar vi dagen Menlösa barns dag. I Sverige talar man numera om Värnlösa barns dag. Den dagen är det också skäl att tänka på alla ofödda barn som mister livet, av skäl som vanligen handlar om annat än medicinsk hänsyn till moderns liv.

Världen rymmer mycket ont. Redan på annandag jul mötte vi ondskans angrepp mot Jesu lärjungar som i de flesta fall slutade sina liv som martyrer, likt Stefanus som gett sitt namn åt den dagen. Men också på söndag, då vi har temat Guds barns trygghet, möter vi frågan hur Gud skyddar sina barn i en ond värld. Den dagen påminner om hur Jesus själv måste fly till Egypten, räddad från den grymme Herodes av Guds direkta ingripande genom sina änglar.

Inom kort firar vi också nyår. Nyårsdagen är åttondedag jul, den dag då Jesus omskars. Han måste uppfylla allt som föreskrevs i Mose lag, eftersom han blev ställd under lagen. Dessa ord återfinner vi i söndagens episteltext (Gal 4:1–7), som vi kommer att granska närmare i gudstjänsten. Att Jesus blev människa, född av kvinna, beskrivs där med sitt bestämda mål: att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Orden uttrycker den stora sanningen att Guds Son måste bli människa för att vi skulle få bli Guds barn! Därmed skulle vi också bli arvingar till himmelriket.

Allt som Gud gör har detta enda syfte: att föra oss som hans barn hem till himlen. Han älskar oss så att att han måste sända sin Son för att bli en sann människa och lida och dö för vår synd. Guds fiende djävulen vill inte acceptera det. Därför lägger han så mycket ont i vägen för att vi inte ska tro, känna och njuta vilken trygghet det är att vara i Guds trygga händer. Gud vill ge oss det allra bästa, även om det sker genom mycken bedrövelse.

Vad han tar och vad han giver
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena.
barnets sanna väl allena.

(Lina Sandell)

Ett välsignat nytt nådens år i Jesu namn!

Följ och dela!