Kommentera

Skapelsens under

Den ljusaste dagen på året är nu inne och vi står inför midsommarfirning, som för många är årets höjdpunkt. På midsommardagen uppmärksammas enligt gammal kristen tradition Johannes Döparens födelse (årgång 1 och 2) och hans död (årgång 3). Temat är Ljuset från ovan. Eftersom vi inte ordnar någon gudstjänst denna dag kan vi hänvisa till inspelning från tidigare gudstjänst med detta tema.

På söndag finns två alternativa teman: dels den ordinarie söndagen, som i år är första söndagen efter Trefaldighet med temat Förgängliga och oförgängliga skatter, och dels Skapelsens söndag. Vår gudstjänst kommer att uppmärksamma det senare temat. 

När Psaltaren tar upp frågor kring skapelsen sker det med lovsång till vår Skapare. Det är honom som äran tillkommer. Ett grundläggande fel uppkommer då om människan börjar  berömma sig av kunskap, som inte är hämtad från Guds uppenbarelse utan från hjärtats mörker. Då börjar man ofta med att bortförklara skapelsens under och upphöja livet självt och naturen till skapare. Då tar man äran från Gud.

Gentemot detta säger episteltexten (Hebr 11:3): Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Denna grundläggande kunskap förnekas allmänt i dag, tyvärr också inom kristna kyrkor. Man ser inte att också evolutionsteorin bygger på tro – tron att det inte finns någon Gud. Därmed inträffar det som Paulus så allvarligt beskriver i första kapitlet i Romarbrevet: mörkret sänker sig över deras oförståndiga hjärtan. De köttsliga gärningar som beskrivs i detta allvarliga kapitel är alltså följden av att människor inte ger Gud äran och upphöjer honom, även om det är uppenbart genom de verk han har skapat.

Att vi erkänner Gud som Skapare har också en grundläggande betydelse för frälsningen. Aposteln Paulus drar i Rom 5 en parallell mellan den förste Adam och den andre Adam, som är Jesus Kristus. Genom den förste kom synden, och därmed döden, in i världen. Genom den andre kom upprättelsen, rättfärdigheten från Gud. Om vi förnekar skapelsen och låter människan upphöja sig över och döma Guds Ord raseras också grunden för frälsningen. Då har Ljuset från ovan, det som förebådades av Johannes Döparen och som kom i Jesus Kristus, ersatts av människans mörker. Det är skrämmande att iaktta hur detta förverkligas i vår värld i dag. Låt oss därför särskilt denna helg be om att se och ära Skaparen och Ljuset som han sänt oss.

Himlars rymd sin konung ärar,
himlars härar prisar den dem väsen gett.
Fästet Skaparns namn förkunnar,
stjärnemunnar sjunger utan vila det.

(Psb 450, J L Runeberg)


Prenumerera på veckobrevet med betraktelse inför helgen och information om aktuell verksamhet!

Följ och dela!