Kommentera

Människofiskare

Den femte söndagen efter Trefaldighet bär namnet Apostladagen. Ofta infaller dagen i slutet av juni då apostlarna Petrus och Paulus av gammalt haft minnesdag (29 juni). Dagens tema påminner om kyrkans livsnödvändiga uppgift att utrusta och kalla dugliga män till det offentliga predikoämbetet.

Rubriken för denna betraktelse är hämtad från första årgångens evangelietext, Luk 5:1–11, där Jesus kallar Simon Petrus, Jakob och Johannes till lärjungar för att börja fånga människor. Upptakten är ett mirakel. De vana fiskarna hade arbetat förgäves en hel natt med alla de metoder som erfarna galileiska fiskare kände till. Så kommer Jesus och ber dem lägga ut på djupet. Och där får de så mycket fisk att näten håller på att gå sönder.

Reaktionen är att Petrus faller ner inför Jesus och ber honom gå bort från honom, för han känner sin synd och sin ovärdighet att vara i hans närhet. Han kände fruktan inför denna övernaturliga kraft. Men Jesus går inte bort. Han kallar dessa män att följa honom och bli människofiskare. Och de tvekar inte. De lämnar sina båtar och allt annat och följer honom. Några få år senare är de färdigt utbildade och försedda med Andens kraft att träda fram inför folkmassor och vittna om Jesu uppståndelse, med risk för sina liv.

I vår tid får vi inte en sådan direkt kallelse att träda in i Guds tjänst som Jesu vittnen. Men Guds folk har fått denna myndighet att kalla tjänare. Vi får inte låta dyrt återlösta får irra omkring utan herdar. När falska herdar intagit de platser som tillkommer trogna lärjungar måste de överges, eftersom de leder fåren vilse. Håll er borta från dem, förmanar Paulus, om de än använder fina ord och vackert tal (Rom 16:17–18). Församlingen har rätt och skyldighet att kalla tjänare som är trogna Guds Ord.

Församlingen har ansvar att be för, uppmuntra och försörja sina tjänare så att de har möjlighet att ägna sig åt Ordets tjänst, rannsaka Skriften och strida för evangeliet. Det innefattar också kallelsen att föra evangeliets ord ut till dem som inte känner vår Herre och Frälsare. Denna förbönsuppgift behöver vi påminna varandra om.

Ge din kraft, att herden kan
vaka troget över alla,
och att inte heller han
måtte stappla eller falla.
Låt oss få i honom märka
vad din Andes kraft kan verka.

(Tysk / B O Lille)

Följ och dela!