Kommentera

Temanummer: Den könsneutrala vågen

Med stöd av det nordiska samarbetet har vi gett ut ett temanummer av Bibel och Bekännelse (nr 3/2019). Numret är en viktig databank för kristna aspekter på hbtq-frågor. Det har tryckts i en större upplaga än vanligt och kan fås kostnadsfritt i samband med gudstjänsterna, från styrelsemedlemmarna eller per post från redaktören. Det kan också laddas ner som pdf.

Numret strävar efter att ge en positiv undervisning om vad Gud vill med kärlek och relationer i hem och äktenskap. Själva temat utvecklas i fyra temaområden: Den könsneutrala vågen, Kön i Bibeln, Könet i biologiskt ljus och De transkönades problem. Det finns en länklista som ansluter till temanumret.

Läs, begrunda och tänk efter vem som skulle behöva få del av denna undervisning och dela frimodigt ut! Och be att numret får vara till välsignelse och omvändelse!

Följ och dela!